Finques Raventós Collegiat Col·legi de mediadors d'assegurances de Barcelona
Català Castellano
Gestió de patrimonis
Gestió de patrimonis
Enrere Enrere

En Finques Raventós assumim la gestió i administració del seu patrimoni, indistintament del volum que tingui, amb el principal objectiu d'optimitzar els resultats a través de la nostra sòlida experiència i la nostra filosofia de treball i honradesa.

Els serveis que els prestem dins d'aquesta secció són els següents:

 • Valoració adequada del bé immoble per determinar el preu més coherent i ajustat a realitat, que permeti fer de la seva propietat un producte atractiu tant per al lloguer com per a la venda.
 • Campanyes de comercialització en els principals mitjans de difusió comercial especialitzats d'Internet, Xarxes Socials i Premsa.
 • Honoraris competitius per facilitar l'èxit en la comercialització.
 • Recerca i selecció dels inquilins més adequats per al seu immoble.
 • Segur de rendes opcional per a major garantia en el cobrament del seu lloguer.
 • Anàlisi i revisió d'ocupació de l'immoble, rendes percebudes i despeses generades.
 • Generació i cobrament de rebuts als arrendataris. Revisió i actualització de rendes.
 • Control i pagament de subministraments i proveïdors, i posterior càrrec en liquidació.
 • Liquidacions mensuals a la propietat.
 • Gestió d'avals i garanties.

 • Manteniment de fiances.
 • Control de venciment de contractes.
 • Gestió de renúncies i liquidació de fiances. Repàs de l'immoble.
 • Liquidacions mensuals a la propietat.
 • Manteniment preventiu i correctiu de l'immoble i gestió d'incidències.
 • Elaboració i seguiment de pressupostos anuals.
 • Recepció d'actes de la comunitat.
 • Pagament de quotes i bestretes, i posterior càrrec en liquidació.
 • Gestió i Liquidació d'Impostos.
Gestió de patrimonis